CAD Joonised

+ Betoonpinnale paigaldatavad mittekäidavad soojustamata katused

 • Katusekattematerjali kihtide jaotus, süsteemides
 • Sisemise sadevee äravoolukaevu ühendamine
 • Katuseserva lõige
 • Metallist sadeveerenn
 • Katuse liitumine parapetiga, kõrgus mitte üle 500 мм
 • Katuse liitumine betoon seinaga
 • Katusekattematerjali liitumine toruga, d=110mm

+ Traditsiooniline kombineeritud katus betoonist kandva aluspinnaga

 • Katusekattematerjali paigutus, süsteemides
 • Sadeveelehter pingutusäärikuga
 • Katuse alarõhutuuluti
 • Katusekatte sidumine välise sadeveesüsteemiga, karniis ilma tuulutuseta
 • Katusekatte sidumine välise sadeveesüsteemiga, karniis tuulutusega
 • Katusekatte liitmine parapetiga, kõrgus mitte rohkem kui 500mm, parapett ilma soojustuseta
 • Katusekatte liitmine parapetiga, kõrgus mitte rohkem kui 500mm. Soojustatud parapett ima tuulutuseta
 • Katusekatte liitmine parapetiga, kõrgus mitte rohkem kui 500mm. Soojustatud parapett koos tuulutusega
 • Katusekatte liitmine betoon seinaga, soojustatud fassaadiga tuulutuseta
 • Katusekatte liitmine betoon seinaga, soojustatud fassaadiga tuulutusega
 • Soojustus materjalist deformatsioonivuuk
 • Katusekatte liitmine toruga d=110mm

+ Traditsiooniline kombineeritud katus profiilplekist kandva aluspinnaga (kahekihiline hüdroisolatsioon)

 • Katusekattematerjali paigutus, süsteemides
 • Sadeveelehter pingutusäärikuga
 • Katuse alarõhutuuluti
 • Katusekatte sidumine välise sadeveesüsteemiga, karniis tuulutuseta
 • Katusekatte sidumine välise sadeveesüsteemiga, karniis tuulutusega
 • Katusekatte liitmine parapetiga, kõrgus mitte rohkem kui 500mm, parapett tuulutuseta
 • Katusekatte liitmine parapetiga, kõrgus mitte rohkem kui 500mm. Soojustatud parapett tuulutuseta
 • Katusekatte liitmine parapetiga, kõrgus mitte rohkem kui 500mm. Soojustatud parapett tuulutusega
 • Katusekatte liitmine betoon seinaga, soojustatud fassaadiga tuulutuseta
 • Katusekatte liitmine betoon seinaga, soojustatud fassaadiga tuulutusega
 • Soojustus materjalist deformatsioonivuuk
 • Katusekatte liitmine toruga d=110mm
 • Katusekatte liitmine suitsueraldusluugiga

+ Traditsiooniline kombineeritud katus profiilplekist kandva aluspinnaga (ühekihiline hüdroisolatsioon)

 • Rullmaterjali kihtide jaotus, süsteemides
 • Rullmaterjali kihtide jaotus, süsteemides
 • Sadeveelehter pingutusäärikuga
 • Katuse alarõhutuuluti
 • Katusekatte sidumine välise sadeveesüsteemiga, karniis ilma tuulutuseta
 • Katusekatte sidumine välise sadeveesüsteemiga, karniis tuulutusega
 • Katusekatte liitmine parapetiga, kõrgus mitte rohkem kui 500mm, parapett ilma soojustuseta
 • Katusekatte liitmine parapetiga, kõrgus mitte rohkem kui 500mm. Soojustatud parapett ilma tuulutuseta
 • Katusekatte liitmine parapetiga, kõrgus mitte rohkem kui 500mm. Soojustatud parapett tuulutusega
 • Katusekatte liitmine betoon seinaga, soojustatud fassaadiga ilma tuulutuseta
 • Katusekatte liitmine betoon seinaga, soojustatud fassaadiga tuulutusega
 • Soojustus materjalist deformatsioonivuuk
 • Katusekatte liitmine toruga d=110mm
 • Katusekatte liitmine suitsueraldusluugiga

+ Traditsiooniline kombineeritud ballastkatus betoonist kandva aluspinnaga

 • Katusekattematerjali kihtide jaotus, süsteemides
 • Sadeveelehter pingutusäärikuga
 • Katuse alarõhutuuluti
 • Katusekatte liitmine parapetiga, kõrgus mitte rohkem kui 500mm. Soojustatud parapett tuulutuseta
 • Katusekatte liitmine parapetiga, kõrgus mitte rohkem kui 500mm. Soojustatud parapett tuulutusega
 • Katusekatte liitmine betoon seinaga, soojustatud fassaadiga tuulutuseta
 • Katusekatte liitmine betoon seinaga, soojustatud fassaadiga tuulutusega
 • Soojustus materjalist deformatsioonivuuk
 • Katusekatte liitmine toruga d=110mm

+ Traditsiooniline käidav katus, soojustamata

+ Käidav klompkivist kattega katus

 • Süsteemi struktuur
 • Sadevee vastuvõtulehter
 • Katusekatte liitmine parapetiga, kõrgus mitte rohkem kui 500mm
 • Katusekatte liitmine betoon seinaga, soojustatud fassaadiga ilma tuulutuseta
 • Deformatsioonivuuk
 • Katuse väljapääsu ava hüdroisolatsioon
 • Katusekatte liitmine parapetiga, kõrgus mitte rohkem kui 500mm. Soojustatud parapett ilma tuulutuseta

+ Käimiseks kasutatav vee välise ärajuhtimisega katusesüsteem

 • Süsteemi struktuur
 • Sadevee vastuvõtulehter
 • Katusekatte liitmine parapetiga, kõrgus mitte rohkem kui 500mm. Soojustatud parapett ilma tuulutuseta
 • Katusekatte liitmine parapetiga, kõrgus mitte rohkem kui 500mm
 • Katusekatte liitmine betoon seinaga, soojustatud fassaadiga ilma tuulutuseta
 • Deformatsioonivuuk
 • Katusele väljapääsuava hüdroisolatsioon

+ Autosõiduks kasutatav kombineeritud pööratud katus

 • Süsteemi struktuur
 • Sadevee vastuvõtulehter
 • Katusekatte liitmine parapetiga, kõrgus mitte rohkem kui 500mm. Soojustatud parapett, tuulutuseta
 • Katusekatte liitmine parapetiga, kõrgus mitte rohkem kui 500mm
 • Katusekatte liitmine betoon seinaga, soojustatud fassaadiga ilma tuulutuseta
 • Deformatsioonivuuk
 • Katusele väljapääsuava hüdroisolatsioon

+ Traditsiooniline kombineeritud katus, mille kandev aluspind on puittahvlitest või plaatmaterjalidest

+ Rekonstrueeritav kombineeritud katus. Aluspind – vana niiskustõke.

 • Katusekattematerjali kihtide jaotus, süsteemides
 • Sadeveelehter pingutusäärikuga
 • Katuse alarõhutuuluti
 • Katusekatte sidumine välise äravooluga, karniis tuulutuseta
 • Katusekatte sidumine välise äravooluga, karniis tuulutusega
 • Katusekatte liitmine parapetiga, kõrgus mitte rohkem kui 500mm, soojustuseta parapett
 • Katusekatte liitmine parapetiga, kõrgus mitte rohkem kui 500mm. Soojustatud parapett tuulutuseta
 • Katusekatte liitmine parapetiga, kõrgus mitte rohkem kui 500mm. Soojustatud parapett tuulutusega
 • Katusekatte liitmine betoon seinaga, soojustatud fassaadiga tuulutuseta
 • Katusekatte liitmine betoon seinaga, soojustatud fassaadiga tuulutusega
 • Soojustus materjalist deformatsioonivuuk
 • Katusekatte liitmine toruga d=110mm