Anname ära TECHNONICOL SHINGLASi

Anname-ära-FB_web.jpg

TECHNONICOL tõlge:
1. Reeglite eesmärk on määrata kindlaks konkursi „Anname ära TECHNONICOL SHINGLASi bituumensindel katuse” Võistluses osalemise protseduur, võitja, auhind ja selle kättesaamise kord.
Konkursi korraldab UAB Mida LT, Gamyklos tn. 19, Gargždi, LT-96155 Klaipeda reg. (edaspidi "Korraldaja"). Võistlus toimub 11. juuli 2019 südaööst kell 00:00 kuni 29. Augusti 2019 südaööni kell 00:00.
2. Iga isik, kes osaleb võistluses reeglites sätestatud korras, kinnitab, et ta on eeskirju lugenud, nõustub nendega ja kohustub neid järgima. Pakkumise osalejateks on ainult need isikud, kes on täitnud kõiki Tingimustes välja toodud nõudeid.
3. Konkursil võivad osaleda ainult täiskasvanud. Pakkumise Korraldajad, nende pereliikmed, samuti Korraldajate töötajad ja nende pereliikmed ei saa mängus osaleda.
4. Võistlus toimub Facebookis. Osalejal peab olema isiklik juurdepääs suhtlusvõrgustikule.
5. Pakkumise Osaleja peab järgima kõiki võistluses osalemise Tingimusi TECHNONICOL Eesti Facebooki lehe osas.
6. Tingimused: kasutades TECHNONICOL Eesti Facebooki menüüd:
• Vajutage tiitellehel „Jälgi“;
• Võistluse ajal tuleb klõpsata „Jagan“ „Anname ära TECHNONICOL SHINGLASi bituumensindel katuse” konkursile.
Kõigi eelpool välja toodud tingimusi täitnud osalejate vahel loosime 30. Augustil 2019 välja Võitja ning avalikustame ta nime oma Facebook´i lehel.

7. Üks Võistluses osaleja võidab 161.2 TechnoNICOL Shinglas COUNTRY seeria bituumenkatuse ja täiendavad materjalid katuse paigaldamiseks: 10 m2 Ridge-karniisi plaati (valikuline); 200 m2 veekindlat aluskattematerjali "UNDERLAY PRO (S) 500 STICK"; mastiksi "Fikser Nr. 23 ”3,6 kg, 2 tk; 12 kg naelu SHINGLAS 30 mm paigaldamiseks. Auhindade koguväärtus on 2000 eurot. Võistluse auhinda ei saa vahetada teise auhinna või sularaha vastu ning seda ei saa kolmandatele isikutele üle kanda.
8. Pakkumise korraldaja otsus Võitja valikuks ja väljakuulutamiseks on vaieldamatu ja Pakkumise Korraldaja ei võta vastu ühtegi vaidlusnõuet. Konkursil osaleja nõustub, et Pakkumise Korraldaja avaldab võitja ees- ja perekonnanime.
9. Võistluse Võitja võtab ühendust Korraldajaga e-posti aadressil viljar.aus@technonicol.eu Võistluse Korraldaja kontrollib enne võidu üleandmist, kas võitja on täisealine. Võistluse korraldaja taotlusel peab võitja selleks esitama isikut tõendava dokumendi.
10. Võistlejate ja/või võitjate isikuandmed kogutakse ainult võistluse raames, ega kuulu jagamisele kolmandate isikutega. Kui Võitja ei ole viie tööpäeva jooksul pärast tulemuste avaldamist Korraldajaga ühendust võtnud, jääb auhind Korraldajale ning selle hilisemat üleandmist või muutmist ei saa taotled. Eesti territooriumil antakse auhind üle tasuta. Võitjale antakse auhind üle 12 kuu jooksul pärast Võitja väljakuulutamist.
11. Korraldaja jätab endale õiguse muuta reegleid igal ajal ja vajadusel peatada või tühistada võistlus ilma eelneva etteteatamiseta.
12. Kõik mängus osalejad peavad järgima Facebooki üldisi kasutustingimusi. Isikut, kes rikub Tingimusi, välistatakse võitlusel osalemisest. Facebook ei ole mingil viisil seotud võistluse korraldamisega, ei ole sellest üksikult teavitatud ega võta selle võistluse eest juriidilist vastutust.
13. Reeglid avaldatakse võistluse korraldaja Facebooki lehel, lisainformatsioon võistluse kohta on kättesaadav e-posti aadressil viljar.aus@techninicol.eu