TECHNONICOL BIM-lahendused

Soojus- ja hüdroisolatsioonimaterjalide tootja TECHNONICOL toodab ehitusmaterjale ning pakub tõhusaid hüdroisolatsioonilahendusi ja materjalisüsteeme, mis vähendavad energiakadu ning on mõeldud hoonekonstruktsioonide soojus- ja hüdroisolatsioonilahendusteks vundamendist katuseni. Materjalide omavaheline ühilduvus on usaldusväärse ehitussüsteemi üks olulisemaid tingimusi.

1.png

TECHNONICOL on edukalt juurutanud BIM-lahendusi, pakkudes oma veebilehel (www. technonicol.eu) hoonete isolatsioonisüsteemide digiteeritud andmeid: kasutajad saavad sealt alla laadida kõik tooteandmed ja kanda need üle oma projekti. Nende lahenduste välja töötamisel kasutati tarkvarasid Archicad ja Autodesk Revit. Tuginedes pikaajalisele kogemusele, on suurest infohulgast välja valitud kõige usaldusväärsemad ja sagedamini projekteeritavad katusesüsteemid ning nende andmeid pakutakse katusemudelitena.

2.png

TECHNONICOLi pakutud lahendused sisaldavad järgmist teavet:

  • süsteemi nimetus ja kirjeldus,
  • mudeli fragment, kus on näidatud iga kihi nimi;
  • süsteemi põhimaterjalide loetelu;
  • alternatiivsete materjalide loetelu, millega saab põhimaterjale asendada.

3D-pildile ümberlülitamisel kuvatakse katusesüsteemi mudel, millele antakse parameetrite kogum. Materjalid on hõlpsalt tuvastatavad, nende füüsikalised omadused on välja toodud. Kui kasutaja soovib kasutada katusemudelit, piisab sellest, kui see kopeerida ja oma projekti üle kanda.

3.png

BIM-i raamatukogu - TECHNONICOLi tootekataloogid on saadaval platvormil BIMobject. See platvorm pakub erinevaid disainilahendusi ja teavet digitaalsete toodete kohta arhitektidele ja inseneridele kogu maailmas, aidates ühtlasi ehitustoodete tootjatel paremini klientideni jõuda.

4.png

Töö pluginaga Autodesk Revit – TECHNONICOL

TECHNONICOLi plugina abil saavad projekteerijad oma tööd tõhustada, kasutades selle erinevaid funktsioone. Näiteks pakub TECHNONICOL tööstuslikult valmistatud kallet moodustavate kivivillaplaatide TECHNOROOF Tapered komplekte. Hea ehituspraktika ja TECHNONICOLi soovitused näitavad, et katuse aluskonstruktsiooni optimaalne kalle peab olema vähemalt 1,5%, veekogumisrennide vastukalle aga alates 3%, mis tagab vee hea ärajuhtimise katuse tasapinnalt. Neid kõiki vajalikke kaldeid on võimalik näidata TECHNONICOLi plugina abil.

5.png 6.png

Vajaliku kalde saavutamiseks töötasid TECHNONICOLi spetsialistid välja lahenduse - kaldeid moodustatavate plaatide konstruktori, mis võimaldab kiirelt ja efektiivselt moodustada lamedate katuste kallet:

  • tulekindlad kivivillaplaadid TECHNOROOF N30 Tapered 1,7% katuse põhikalde moodustamiseks;
  • plaadid TECHNOROOF N30 Tapered 4,2%, et moodustada kalle katuse madalamatesse piirkondadesse ning vastukaldeid valgustite ja muude katuseelementide jaoks.

Kallet moodustavate soojusisolatsioonielementide paigaldamine algab katuse madalamast punktist. Valmis kivivillaplaatide komplekt TECHNOROOF N30 Tapered 1,7% koosneb elementidest A, B ja C. Igal elemendil on selged geomeetrilised parameetrid, mis on asetatud kindlasse järjekorda, et saaksite moodustada 1,7%-lise põhikalde, tagades piisava vee ärajuhtimise. Parapettide ja erinevate katuseelementide ühenduste korral on kalde suurendamiseks ette nähtud tööstuslikult valmistatud plaadikomplekt TECHNOROOF N30 Tapered 4,2%, mis koosneb samuti elementidest A, B ja C. Selle plaadikomplekti kasutamine võimaldab moodustada vastukalde, mis on võrdne 4,2%-ga.

Vastukalde moodustamine toimub vastavalt laotusele, moodustades veekogumislehtrite vahele rombikujulise elemendi. TECHNONICOLi plugin sisaldab juba ette valmistatud lehtrikogusid.

7.png

Kivivilla kallet moodustav soojusisolatsioon kinnitatakse katuse kandvale aluskonstruktsioonile koos soojusisolatsiooni põhikihiga. 1200 x 600 mm suurused plaadid kinnitatakse vähemalt kahe teleskoopkinnitusega. Kallet moodustavaid plaate ei peeta täielikuks alternatiiviks hoone soojusisolatsioonikihile. Põhilise soojusisolatsioonikihi paksust saab vähendada (kui hoone katuse põhikalde kujundamisel kasutatakse plaate TECHNOROOF Tapered), kuid ainult 1,7% plaatide TECHNOROOF N30 Tapered paksuse võrra, mis on võrdne 30 mm-ga.

Plugin Autodesk Revit – TECHNONICOL

Kuna TECHNONICOLil on väga palju tooteid, pakutakse kasutajale eraldi tarkvara pluginat, mis põhineb Autodesk Revitil või ArchiCADil. Kui ehitise katusesüsteemid komplekteeritakse soojustus- ja hüdroisolatsioonimaterjalidest või muudest katuseelementidest, pakutakse võimalust kogu katusesüsteem hõlpsasti komplekteerida isegi väga spetsiifiliste projektide korral, valides tooteid kataloogidest, täiendades projekti tüüpsõlmedega ning moodustades automaatselt kaldeid vastavalt tootja tegelikele toodetele.

Plugina installimine

Mine veebilehele www.technonicol.eu, ava ülaosas jaotus „Tootelahendused” – „BIM Raamatukogu” – „Revit” – „Plug-In” ja vajuta nuppu Laadi alla.

8.png

Pärast plugina paigaldamist on Reviti tarkvaras saadaval uus vaheleht TECHNONICOL. Sellel vahelehel on saadaval erinevad tööriistad:

9.png

Esimest kahte varianti – „Põhikalle” ja „Vastukalle” kasutatakse katusekalde konstrueerimiseks. „Põhikalle” võimaldab kujundada lameda katuse kallet. Tööriista „Vastukalle” kasutatakse kahe lehtri vahelise kalde moodustamiseks.

10.png

Järgmine lisatööriistade rühm puudutab põhikalde konstruktsioonide abivahendeid. „Joon pinnale” võimaldab joonistada mudelijoone katte pinnale või lamekatusele. „Jaga plaati/katuse katet” on mõeldud katte või katusekatte jagamiseks piki valitud joont.

11.png

Töö lihtsustamiseks on lisatud Reviti standardsed tööriistad, nagu: „Katuse kontuur”, „Kalle punktis”, „Vertikaalne ava”.

12.png

Tööriistad „Mitmekihilised tähised” ja „Elementide tähised” loovad mitmekihiliste konstruktsioonide standardjuhised ühele või mitmele piirdekonstruktsiooni elemendile. „Juhise seadistamine” võimaldab valida materjali parameetri.

13.png

Materjalikataloog võimaldab valida TECHNONICOLi ehitusmaterjale, vaadata nende parameetreid ja laadida üles kasutaja projekti. „Konstruktsioonikataloog” võimaldab valida TechnoNICOLi ehitussüsteeme, vaadata nende parameetreid ja laadida üles kasutaja projekti.

14.png

Funktsioon „Create a Junction” võimaldab määrata ristumise tüübi (lineaarne või punkt), valida 3D-elemendid, mis vastutavad mudelis ühildumise eest (erinevad profiilid piki seina, liinipõhised kogumid ja isegi konstruktsioonid ise: seinad, põrandad jne). „Junction Manager” võimaldab hallata projektis juba loodud sõlme. Nende parameetrite redigeerimisel kasuta funktsiooni „drawing views” ja kustuta ebavajalikud ristumised. „Properties of a Junction” annab joonistusvaate osade rühmadele parameetrid, mille spetsifikatsioone kasutatakse materjalide üldkoguse arvutamisel. „Junction filter” valib ühenduselemendid, mis on joonistusvaates punast värvi. „Load Specification” lisab projektile materjalide ristumise spetsifikatsiooni. Spetsifikatsioonis on märgitud ainult need materjalid, millele on määratud koefitsient.