Soovitused SHINGLAS bituumensindlite paigaldamiseks

Bituumensindlid paigaldatakse ühetasastele aluspinnale - puitlaastplaatidele, vineerilehtedele või puidust laudadest alusele. Aluspind peab vastama oma omadustelt nõutavatele kõvaduse, tugevuse, sileduse, terviklikkuse, temperatuuri- ja niiskusekõikumistele vastupidamise kriteeriumitele. Kuigi nõuetekohaselt paigaldatud alus on väga oluline, ei ole vähemtähtis ka bituumensindlite õige paigaldamine.
Spetsialistid annavad väärtuslikke nõuandeid, kuidas vältida paigaldusvigu ja anda katusekattematerjalile võimalus demonstreerida oma parimaid omadusi.

PL_4.jpg WESTERN-Niagara.jpg COUNTRY-Indiana.jpg
Üldised näpunäited bituumenplaatide paigaldamiseks:
 • bituumenplaadile on iseloomulik värvitoonide minimaalne erinevus, seega soovitame värvigamma disharmoneerumise vältimiseks segada omavahel viiest-kuuest pakist võetud plaadid;
 • kui lõikate materjali katusel, pange lõikepinna alla kindlasti laud, vältimaks katusekatte vigastamist;
 • kui bituumenplaatide paigaldamise ajal on õhutemperatuur väljas alla 5 kraadi, siis hoidke pakendatud bituumenplaate enne paigaldamist vähemalt üks ööpäev soojas (ligikaudu 20°C) ruumis ja tõstke paigaldamiseks korraga katusele vaid kuni 6 pakki. Üülejäänud jätke sooja ruumi;
 • kui õhutemperatuur väljas on alla 5 kraadi, siis on soovitav isekleepuvat riba täiendavalt ehitusfööniga soojendada;
 • katusel liikumisel kasutage spetsiaalseid katuseredeleid, et vältida jälgi või plekke, mis võivad katusekattele käimisel tekkida. Seda eriti kuuma, või vastupidiselt väga külma ja niiske ilmaga.

Tavaliste bituumenplaatide fikseerimine

Tavaliste bituumenplaatide kinnitamiseks alusele kasutatakse spetsiaalseid laia peaga tsingitud naelu. Kui palju naelu vajatakse, sõltub katuse kaldest. Oluliseks teguriks on naelte õige kinnitamine, st naelapead peavad moodustama sindelplaatidega tervikliku tasapinna. Naelu ei tohi mitte mingil juhl plaadi sisse suruda. Paigaldamisel on tähtis järgida naelte asetumise põhimõtteid, mis erinevad sõltuvalt SHINGLASi bituumenplaatide kujust. Järgige hoolikalt tootja soovitusi naelte paigutamise ja naelte vajaliku arvu osas (vastavalt bituumenplaatide kujule kirjeldame naelte vajaliku arvu määramist artiklis allpool).

Plaatide paigaldamise alustamine ja millele algusrea puhul tähelepanu pöörata

Algusrea rea paigaldamiseks valitakse üldjuhul universaalsed harja-karniisiplaadid. Valida võib ka tavalised plaadid, kuid sel juhul tuleb need sobivaks lõigata. Selle rea plaadid paigaldatakse kleepuvale hüdroisolatsioonikihile ja kinnitatakse seejärel naeltega. Rida paigaldatakse servast 0,5 –2 cm kaugusele. Kaugus servast sõltub nõlva pikkusest ja kaldest, ehk kui pikkus ja kalle suurenevad, siis suureneb samavõrra ka kaugus servast.

Esimese ja järgenavate plaadiridade paigaldamise iseärasused

Kui nõlv on pikk, siis alustage esimese rea paigaldamist nõlva keskelt – nii on lihtsam rida horisontaalselt joondada. Esimese rea plaadid paigaldatakse servast 1–2 cm kaugusele. Järgmine bituumenplaatide rida peab katma esimese rea mehhaanilised kinnituspunktid.
Kui esimene rida on paigaldatud ja kinnitatud, siis on järg teise rea käes. Alustatakse taas keskelt ning plaadid nihutatakse poole plaadi ulatuses vasakule või paremale. SHINGLASi bituumenplaadid joondatakse alumise rea ülemiste väljalõigete servade järgi – paigaldatava rea plaatide alumised servad peavad olema nendega ühel tasemel. Sama põhimõtte järgi paigaldatakse ka kolmas rida (plaat tuleb nihutada vasakule või paremale sõltuvalt varem valitud suunast) jne.
Erand: JAZZ, COUNTRY, RANCHO seeriate bituumenplaatide read lükatakse alumiste suhtes vasakule või paremale 15 – 85 cm võrra.
Tähtis on tagada ka maksimaalne kaitse külgmise vihma eest. Selleks kasutage bituumenmastiksit nr 23 (FIXER) – kandke see servaplaatide alumisele poolele 10 cm laiuse ribana. Pealmiste nõlva serva ääres asuvate metallist plaatide nurgad tuleb maha lõigata ligikaudu 2-3 cm võrra, et need peaks vett kinni. Paigaldamisel on tähtis, et algusrea plaatide vuugid ei ühtiks esimese rea plaatide vuukidega.

Soovitused bituumenplaatide paigaldamiseks seeriate järgi

JAZZ, COUNTRY, RANCHO
 • valides JAZZ, COUNTRY või RANCHO seeriate tooted, kasutatakse tavalisi plaate ka algusrea jaoks ning puudub vajadus harja-karniisiplaatide kasutamiseks. Sellisel juhul kasutage bituumenmastiksit nr 23 (FIKSER) ning kandke see kõigi esimese rea plaatide alumisele poolele 10 cm laiuse ribana;
 • kui katuse kalle on alla 45 kraadi, siis fikseeritakse rida viie naelaga, kui kalle on suurem kui 45 kraadi, kulub rea fikseerimiseks 8 naela;
 • naelad tuleb lüüa täpselt plaadile märgitud valge joone kohale;
 • plaatidelt ei ole vaja eemaldada plaadiriba tagumisel poolel olevat silikoonkilet;
 • teine rida peab katma esimese rea kinnituspunkte;
 • antud seeriatesse kuuluvate katuseplaatide paigaldamisel tuleb iga järgmine paigaldatav rida lükata eelmise rea suhtes 15–85 cm vasakule või paremale.

CONTINENT, ATLANTIC
 • kui katuse kalle on alla 45 kraadi, siis on rea fikseerimiseks vaja 10 (CONTINENT puhul) või 12 (ATLANTIC puhul) naela. Kui kalle on suurem kui 45 kraadi, kasutage sama palju naelu ja võõbake alumisele küljele lisaks ka mastiksit.
WESTERN
 • kui katuse kalle on alla 45 kraadi, kasutage kinnitamiseks 4 naela, kui kalle on suurem kui 45 kraadi, siis on ühe rea plaatide kinnitamiseks vaja 8 naela;
 • rea alumine osa peab ühtima selle all oleva rea väljalõigete ülemise osaga.
TRIO, TANGO, SONATA
 • kui katuse kalle on alla 45 kraadi, kasutatakse fikseerimiseks 4 naela, kui kalle on suurem, siis 6 naela;
 • alumise rea väljalõigete ülemine osa peab ühtima pealpool asuvate plaatide alumise osaga (tsentreerituna).
ACCORD
 • kui katuse kalle on alla 45 kraadi, siis kasutatakse fikseerimiseks 4 naela, kui kalle on suurem, siis 6 naela;
 • rea laiem osa peab katma alumiste ridade ristumiskoha.
Oluline teave neile, kel on plaanis kasutada uue katuse paigaldamisel katusematerjalina bituumensindel plaate: alates selle aasta aprillist teostab ettevõte Mida LT UAB 2–3 tööpäeva jooksul kaldkatuse kattematerjali ja vajalike tarvikute arvestused ning pakub muid professionaalseid konsultatsioone. Seda kõike kattematerjali ostjale tasuta.

Oma päringud saatke kaldkatuste arvestusteenistusele – shinglas.support@technonicol.eu.
Rohkem teavet vaadake videost: https://bit.ly/32Oqk7H