TECHNONICOL hüpe kaasaegsesse tulevikku - kodustatud BIM-lahendused

Konstruktsioonide kaasaegne projekteerimine nõuab ulatuslikke inseneriteadmisi ning nõutavad tehnilised ja juriidilised teadmised on nii sügavad, et ükski ehituses tegutsev kutseala ei suuda seda katta ega saa vastutada kogu struktuuriga seotud teabe eest. 

Traditsiooniline otsustusprotsess, mis põhineb arhitekti ja projekteerija teadmistel, kogemustel, eeskirjadel ja kogunenud struktureeritud teabel, on muutumas. Ehitusteabe modelleerimine (Building Information Modeling – BIM) on uus tööriist, mis võimaldab disaineritel, inseneridel, tootjatel ja muudel ehitusturu partneritel koostööd teha. Antud tööriist lihtsustab projekteerimist, arvutab välja lahenduse kulutasuvuse ja aitab vältida võimalikke projekteerimisvigu, vähendades hoonete projekteerimisel ja ehitamisel kuluvat aega. See töömeetod on juba muutumas tõhusama ja täpsema projekteerimise ja ehituse sünonüümiks.

BIM toimib süsteemina, mis tagab kogu loodava teabe terviklikkuse ja koostööruumi tootjatele, arhitektidele, inseneridele, ehitusettevõtetele ning hooneomanikele. 

TECHNONICOL toodab hüdroisolatsiooni- ja soojusisolatsioonimaterjale ning pakub energiakadusid vähendavaid süsteemilahendusi hoonete terviklikuks kaitseks vundamendist katuseni. Materjalide ühilduvus on usaldusväärse isolatsioonisüsteemi üks olulisemaid tingimusi. 

Ettevõte on pikka aega spetsialiseerunud tootmisele ja tõusnud ehitusmaterjalide turuliidriks. Kaasaegsete tehnoloogiatega professionaalseid lahendusi pakkudes ning tuginedes oma tohtututele kogemustele on ettevõte digitaliseeritud lahenduste valdkonnas üks teerajajaid.

TECHNONICOLi katusesüsteemide digiteerimise eesmärk on struktureerida ja esitada teavet kõige kasutajasõbralikumal viisil.

TECHNONICOL on BIM-lahendusi edukalt juurutanud, pakkudes oma kodulehel digiteeritud isolatsioonisüsteemi andmeid, kus kasutajad saavad kõigi toodete andmeid alla laadida ja oma projekte üles laadida. Mudelid on valmistatud Archicad ja Autodesk Revit tarkvara jaoks. Mitmeaastase kogemuse põhjal on teabe hulgast valitud kõige usaldusväärsemad ja tihedamini projekteeritud katusesüsteemid ning nende andmed on esitatud katusemudelitena. 

222.png 333.png

Lahendused hõlmavad: süsteemi nime ja kirjeldust, mudeli lõik iga kihi nimega, süsteemi moodustavate põhimaterjalide loetelu ning lisatud on ka loetelu alternatiivsetest materjalidest, mida saab kasutada põhimaterjalide asendamiseks. 3D-le lülitumisel kuvatakse katusesüsteemi mudel, millele antakse parameetrite kogum, materjalid on hõlpsasti tuvastatavad ja nende füüsikalised omadused on välja toodud. Kui kasutaja soovib kasutada katusemudelit, piisab sellest, kui see kopeerida ja oma projekti üle kanda. 

4444.png

BIM raamatukogud on parimad töövahendid arhitekti jaoks

BIM-objektide kujul digiteeritud teave avaldatakse sageli BIM-i raamatukogudes. Need raamatukogud on kaasaegse arhitekti igapäevase töö abivahendid – kõik võimalikud reaalmaailma ehituskomponendid asuvad hõlpsasti juurdepääsetavas pilverakenduste kataloogis. Arhitektidele antakse võimalus projekteerida hooneid etteantud parameetrite ja detailidega, vähendades konstruktsioonide projekteerimiseks kuluvat töömahtu ja aega.
Digitaalsete tootekataloogide jaoks avalike raamatukogude valimisel on oluline hinnata iga raamatukogu kasutajate ja toodete arvu, analüütikat ja funktsionaalsust ning üksikute komponentide süsteemidesse integreerimise võimalust. TECHNONICOLi tootekataloogid on saadaval maailma suurimal platvormil BIMobject. Platvormil on 1,5 miljonit professionaalset kasutajat, 380 miljonit toote vaatamist, 45 miljonit kataloogi allalaadimist aastas ja see loob 14 miljonit kontakti. BIMobjekti kaudu saavad kasutajad ühest kohast alla laadida ja installida toodete katalooge, mida enamik suuremaid tootjaid pakuvad. 

jpg.ee.jpg

Autodesk Revit lisandmoodul TECHNONICOLi lahenduste automatiseerimiseks

Kuna TECHNONICOLil on palju tooteid, pakutakse kasutajale eraldi tarkvara lisandmoodulit nimega Autodesk Revit. Juhul kui hoone katusesüsteemid tarnitakse soojustus- ja hüdroisolatsioonimaterjalide ning muude katuseelementidega, on võimalik kogu katusesüsteem hõlpsasti komplekteerida isegi väga keeruliste projektide jaoks. Selleks valitakse kataloogidest tooteid, täiendades projekti täpsete ühikutega ja moodustades automaatselt kalded, mis põhinevad tegelikel ettevõtte toodetel.

TECHNONICOLi poolt välja töötatud Autodeski Revit-lisand sisaldab materjalide ja süsteemide raamatukogusid ning joonistuskataloogi. Kujundaja saab projekti vajaminevad standardsed komplektid otse oma projekti alla laadida ning lisada andmed oma kontrollnimekirja. Lisandmooduli lisafunktsiooniks on automatiseeritud sildid, mille abil on lihtne koostada täielik materjalide loend. Samuti on kasutajal võimalik olemasoleva struktuuri koostist muuta, lisades alternatiivseid materjale ja muutes paksust, või luua oma struktuur.

Lisad saab alla laadida TECHNONICOLi kodulehelt.
https://et.technonicol.eu/useful-information/bim/